Αργοπεθαίνει

Ἀργοπεθαίνει ὅποιος γίνεται σκλάβος τῆς συνήθειας, ἐπαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τὶς ἴδιες διαδρομές, ὅποιος δὲν ἀλλάζει περπατησιά, ὅποιος δὲν διακινδυνεύει ν᾿ ἀλλάξει χρῶμα στὰ ροῦχα του, ὅποιος δὲν μιλᾶ σὲ ὅποιον δὲν γνωρίζει. Ἀργοπεθαίνει ὅποιος ἀποφεύγει ἕνα πάθος, ὅποιος προτιμᾶ τὸ μαῦρο γιὰ τὸ ἄσπρο καὶ τὰ διαλυτικὰ σημεῖα στὸ «Ι» ἀντὶ ἑνὸς συνόλου συγκινήσεων ποὺ […]