Μας πήρανε μέτρα…

Δημοσιογραφική παρουσίαση χωρίς κανένα σχολιασμό…

Μέτρα προσαρμογής και εξυγίανσης της δημοσιονομικής διαχείρισης

Η προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2010 ενισχύεται και για το 2011 εξειδικεύεται με μέτρα από την πλευρά των εσόδων:

· Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 21% στο 23% και από 10% σε 11%.

· Αύξηση των ειδικών φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά.

· Φορολόγηση των αυθαίρετων και τέλος διατήρησης ημιυπαίθριων χώρων

· Αύξηση στους φόρους πολυτελείας

· Λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων

· Φόροι στα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια

· Άδειες για τεχνικά και τυχερά παιχνίδια

· Ειδικός φόρος στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις

· Διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ

· Πράσινα τέλη

· Αύξηση αντικειμενικών αξιών

· Φορολόγηση αποδοχών σε είδος

Και από την πλευρά των δαπανών:

· Μείωση του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου. Ο 13ος και ο 14ος μισθός διατηρούνται αλλά αναπροσαρμόζεται ο τρόπος χορήγησής τους, διαμορφώνονται οριζόντια στα 500 ευρώ (250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 ευρώ επίδομα άδειας και 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων) και χορηγούνται με μισθολογικό κριτήριο σε αποδοχές που δεν ξεπερνούν τις 3000 ευρώ τον μήνα

· Περαιτέρω μείωση κατά 8% των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων και κατά 3% των αποδοχών των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ, οι οποίοι δεν έχουν επιδόματα

· Μείωση των δαπανών για συντάξεις. Διατηρούνται τα επιδόματα Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων, αλλά διαμορφώνονται σε 200 ευρώ, 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα και χορηγούνται στις συντάξεις που δεν ξεπερνούν τις 2500 ευρώ τον μήνα

· Μείωση των υψηλών συντάξεων (ΛΑΦΚΑ)

· Περαιτέρω μείωση των καταναλωτικών δαπανών

· Αναστολή της χορήγησης της δεύτερης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης

· Μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων

· Ξεκαθάρισμα της μισθολογικής δαπάνης μέσα από την ενιαία αρχή πληρωμών

· Μη χορήγηση αύξηση σε μισθούς και συντάξεις για την τριετή περίοδο του προγράμματος

· Εξοικονόμηση δαπανών ΟΤΑ από την εφαρμογή του Καλλικράτη

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μπαίνει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τα διαρθρωτικά μέτρα που ήδη περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως:

· Νέος ασφαλιστικός νόμος

· Αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης των προμηθειών υγείας με την εισαγωγή διπλογραφικών συστημάτων για τον έλεγχο των δαπανών

· Νέος πλαίσιο για τις κρατικές προμήθειες

· Ενιαία αρχή πληρωμής και ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα

Πολιτικές για τις οποίες ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας από το ΔΝΤ

· Φορολογικό σύστημα και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (εφαρμογή του νέου νόμου)

· Αλλαγές στη φορολογική διοίκηση, στη λειτουργία του φορολογικού συστήματος και στο μηχανισμό ελέγχου και είσπραξης εσόδων

· Αλλαγή του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και του δημόσιου λογιστικού για να υποστηρίζει τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και τον πολυετή προγραμματισμό τους

· Δημοσιοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού και των δαπανών και εσόδων της γενικής κυβέρνησης που σήμερα αποτελούν μία μαύρη τρύπα στο σύστημα

Μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Οι ίδιες οι αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, καθώς απελευθερώνουν πόρους και δυνάμεις, δημιουργούν ένα πλαίσιο διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης και ένα πλαίσιο δίκαιης αναδιανομής του εισοδήματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές για την αγορά και τις σχέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα:

· Αναμόρφωση του πλαισίου της εργασιακής νομοθεσίας ως προς τις αποζημιώσεις, το όριο απολύσεων, την εισαγωγή νέου ύψους κατώτατων αποδοχών για νέους και μακροχρόνια ανέργους και προϋποθέσεις που ευνοούν και προστατεύουν μορφές εργασίας μερικής απασχόλησης.

· Ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας με την εισαγωγή ετήσιων ορίων για το χρόνο εργασίας μειώνοντας το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης.

· Ουσιαστική αντιμετώπιση της ανασφάλιστης και της μαύρης εργασίας.

· Αναμόρφωση του πλαισίου κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό δίκτυ ασφάλειας για τις πιο ευπαθείς ομάδες.

Τα μέτρα του νέου ασφαλιστικού νόμου:

· Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών στον δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια έως το τέλος του 2013 με έναρξη το 2011

· Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και συντάξεων

· Οι συντάξεις θα καθορίζονται με βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργασιακού τους βίου

· Αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής των συντάξεων στο προσδόκιμο ζωής

· Αύξηση της ελάχιστης περιόδου εισφορών από τα 37 στα 40 έτη έως το 2015

· Περιορισμός της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση του ελαχίστου ορίου στα 60 έτη

· Αναθεώρηση του πλαισίου χορηγήσεων συντάξεων αναπηρίας

· Περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

· Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για άτομα άνω των 65 ετών με βάση εισοδηματικά κριτήρια

· Μείωση των ασφαλιστικών ταμείων σε 3

Πολιτικές για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν νέοι δυναμικοί κλάδοι και να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τον ιδιωτικό τομέα:

· Απλοποίηση των διαδικασιών και των χρόνων για την έναρξη επιχειρήσεων

· Απλοποίηση των διαδικασιών για αδειοδότησης και μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις

· Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες

· Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων και απελευθέρωση των μεταφορών

· Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό

· Εξυγίανση του ΟΣΕ μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο που εξασφαλίζει την κερδοφορία των λειτουργικών υπηρεσιών και συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία

· Απελευθέρωση της ενέργειας και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

· Προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε καινοτόμους κλάδους (πράσινη ανάπτυξη, τηλεπικοινωνίες κλπ), δημιουργία ενός νέου πλαισίου επενδύσεων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, ενίσχυση των ΣΔΙΤ, ανίχνευση και ενθάρρυνση μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται με ξένες επενδύσεις και ενίσχυση της πολιτικής προώθησης εξαγωγών

· Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

· Αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ

Πολιτική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το τρίτο και τελευταίο σκέλος του προγράμματος οικονομικής πολιτικής αφορά στη διασφάλιση της σταθερότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και της ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και ειδικά του τραπεζικού συστήματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

· Τη δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

· Την ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδας

Από την Ναυτεμπορική

Για τη μεταφορά Jaquou Utopie

shortlink: http://wp.me/pPn6Y-KH

6 thoughts on “Μας πήρανε μέτρα…

 1. Καμμιά ειρήνη-αυτοοργάνωση ταμείου υποστήριξης απεργών διαρκείας. Σαμποτάρισμα παραγωγής-πληρωμών, ακύρωση των εισπρακτικών σχεδίων της χούντας του ΔΝΤ. Εξέγερση τώρα.

 2. Αποσπάσματα από “Το Μεγάλο μας Τσίρκο” και την Ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια

 3. H Tετάρτη είναι πολύ κρίσιμη ημέρα. Κατεβάστε ακόμη και τη γιαγιά μαζί με το αναπηρικό καροτσάκι (ειδικά αυτήν, τη στιγμή που αποφασίζουν να της κουτσουρέψουν τη σύνταξη, σαν κοινοί κλέφτες).

 4. η πρώτη – εκ των πραγμάτων – κινητοποίηση μετά την εξαγγελία των νέων μέτρων, σήμερα στις 5μμ στα διόδια Αφιδνών με κατάληψη τους και ελεύθερο περασμα των οδηγών.

 5. Εγώ έχω να πω ότι είναι ΠΟΛΥ έξυπνοι οι πασοκοι..(όχι πως λέω κάτι καινούργιο)
  Θα τονίσουν ότι πολλά από τα μέτρα αφορούν όσους έχουν αποδοχές από 3000 και πάνω..
  Δηλαδή θα τονίσουν ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι,χαμηλόμισθοι δεν θα πληγούν τόσο.
  Η ταφόπλακα της νέας γενιάς είναι αυτή. Ξεχάστε ασφάλεια, συντάξεις, συνθήκες και όρους εργασίας. Όποιος επιζήσει, επέζησε στην βία των εργοδοτών. Ετοιμαστείτε για μεγάλη τρομοκρατία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s